Naš tim
LJUDI KOJI VAM MOGU POMOĆI

Tihana Gašparić, 099/4616722, tihana.gasparic@gmail.com 

Juraj Repić, 097/6521094, repic.juraj@gmail.com


O nama: 

Specijalizirani smo za medije i ekonomiju, a imamo radnog iskustva u komercijalnim djelatnostima i call agent uslugama, te chat support i administrativnim djelatnostima. Svestrani smo, skloni animirati i zabavljati, dobro se snalazimo u novim situacijama i ekstremnim sportovima. Komunikativni, brzo učimo, ljubitelji novih tehnologija i telekomunikacijskih dosega. Osposobljeni vozači, praktični i brzi, obavljamo kupovinu namirnica za proviziju uključivši bilo koji željeni dućan. Kod nas možete iznajmiti automobil po potrebi. Kao i zatražiti neku od intelektualnih usluga sastavljanja teksta, skripti, anketiranja, prevođenja i slično. Stručni smo i u logistici, stoga nas slobodno konzultirajte u svim segmentima poslovanja koja se tiču nabave, distribucije i implementaciji prometno tehnoloških rješenja.